Pension zu Hause - Uttendorf: Klein | Fein | Familiär | Persönlich

Betalings- en annuleringsvoorwaarden & Privacystatement

Betalingsvoorwaarden

Na akkoord van ons voorstel vragen wij u om binnen 4 weken 70% van het totaalbedrag aan ons over te maken. De overige 30% ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen voor uw aankomst op onze rekening.

IBAN: AT72 3503 9000 1807 3510 Op naam van JPJ Zwetsloot - Pension zu Hause, onder vermelding van het reserveringsnummer.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om te komen en gebruik te maken van uw boeking dan hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Tot 30 dagen voor vertrek kunt u kosteloos annuleren.
- 29 dagen tot 7 dagen voor vertrek annuleren betekent dat wij 30% van het totaalbedrag inhouden.
- Vanaf 6 dagen voor vertrek annuleren betekent dat wij 70% van het totaalbedrag inhouden.
- Komt u niet opdagen voor uw boeking of arriveert u te laat, dan betekent dat dat wij 90% van het totaalbedrag van u vragen.

Annuleringsverzekering

Soms loopt het even anders dan gepland en moet de geboekte vakantie geannuleerd of voortijdig afgebroken worden. De daarmee gepaard gaande kosten en irritatie willen we u besparen. Daarom raden wij aan om een hotelannuleringsverzekering af te sluiten bij Europäische Reiseversicherung (inclusief gratis Covid-Dekking).
Hier sluit je de verzekering eenvoudig, snel en online af: https://start.europaeische.at/hos-en?AGN=511358

Wanbetaling

Let u alstublieft op de betalingstermijn op de rekening. Wordt niet op tijd betaald, en hebben we ook geen alternatieve betalingstermijn(en) met elkaar afgesproken, dan behouden wij ons het recht om rente bij te late betaling te berekenen. Deze bedraagt voor privéklanten 4% en voor zakelijke klanten 8,58% alsmede €10,00 administratiekosten.

Privacystatement

Pension zu Hause (Firmenwortlaut: Zwetsloot J. und ter Wee A. GbR), gevestigd aan Kinostraße 16 5723 Uttendorf, Österreich, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.pension-zuhause.com | Kinostraße 16 | 5723  |Uttendorf | Österreich | +436644557485

Persoonsgegevens, die wij verwerken

Pension zu Hause verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken

Pension zu Hause verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in opdracht van de gemeente Uttendorf ten behoeve van de toeristenbelasting:

- Het nummer van uw reisdocument, alsmede het soort reisdocument, de datum waarop deze is uitgegeven, de gemeente waar deze is uitgegeven en het land waar deze is uitgegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pension zu Hause verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U een passend voorstel te kunnen doen tbv een verblijf bij Pension zu Hause
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Pension zu Hause neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pension zu Hause bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens | personalia | adresgegevens | e-mailadres | telefoonnummer 
Bewaartermijn: boekingsvoorstellen waar geen gebruik van gemaakt gaat worden maximaal 12 maanden, overeengekomen boekingen 7 jaar.
Reden: om u te kunnen bereiken mocht er iets ontbreken of kapot zijn in onze kamers na uw vertrek of wij een verloren voorwerp van u vinden en om te voldoen aan de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pension zu Hause verstrekt uitsluitend aan derden, maar dan ook alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pension zu Hause maakt gebruik van analytische cookies. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd en er is geen toestemming vereist om deze cookies te verzamelen. Pension zu Hause heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, tevens zijn de laatste 3 cijfers van IP-adressen geanonimiseerd, wij delen geen gegevens met Google en wij hebben Google geen toestemming gegeven om gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten via Google Analytics-cookies.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pension zu Hause en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pension-zuhause.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pension zu Hause wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder indien u niet binnen 4 weken reactie van Pension zu Hause ontvangen heeft:
Datenschutzkommission
Hohenstaufengasse 3
A -1010 Vienna
Tel.: +43 1 531 15/2525
Fax: +43 1 531 15/2690
E-mail: dsk@dsk.gv.at.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pension zu Hause neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pension-zuhause.com of met de Datenschutzkommission.

google182b1c2dd4e1c68b.html